Jsme sociální podnik působící na trhu od roku 1993 a zaměřujeme se především na zakázkovou výrobu obalů a prokladů z vlnité lepenky. Díky letitým zkušenostem v oboru doporučíme nevhodnější obal pro Váš výrobek.

Naše společnost podporuje trojí zodpovědnost, tzv. P3.

Naše činnost tak stojí na třech pilířích: ekonomické prosperitě (profit), kvalitě životního prostředí (planet) a společenském kapitálu (people).

Toto pojetí trojí zodpovědnosti vyžaduje, aby byla naše firma zodpovědná spíše subjektům, které mohou být, ať již přímo či nepřímo, naší činností ovlivněny, než vlastním podílníkům.

Firma Karton s.r.o. tak šíří povědomí o přínosech sociální ekonomiky a je tak velice prospěšnou činností z hlediska místního rozvoje a zaměstnanosti v oblasti Dolní Bukovsko.

Naše produkty

Při výrobě obalů používáme katalog FEFCO, který vyvinula Evropská federace výrobců vlnité lepenky. Cílem katalogu je zjednodušení rozlišení druhů konstrukcí kartonážních výrobků pomocí jednoduchých mezinárodních symbol.

                                                                         

– klopové krabice                            – krabice s víkem                  – skládané obaly           

                                                                   

– zasouvací obaly                          – rozvinuté obaly                                  – Mřížky

 

  • Proklady, palet boxy, rohy a další…

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Naše společnost trvale zaměstnává přes 50% zdravotně postižených pracovníků a můžeme tak odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Odběrem našich produktů a služeb si můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusíte platit odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Náhradní plnění definuje § 81 zákona č. 435/2004 Sb.

Kontakt

Mobil : +420 777 775 156

Email : info@kartonbukovsko.cz