Náhradní plnění

Náhradní plnění

Naše společnost trvale zaměstnává přes 50% zdravotně postižených pracovníků a můžeme tak odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Odběrem našich produktů a služeb si můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusíte platit odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Náhradní plnění definuje § 81 zákona č. 435/2004 Sb.