Sociální podnik

Svou činností sledujeme obecně prospěšný cíl. Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše zaměstnance i okolí a klienty. Aby naše činnost byla zároveň i dlouhodobě udržitelná, vyvíjíme výdělečnou činnost a dbáme na to, abychom si na naše aktivity dokázali sami vydělat a dále je rozvíjet.

Jaké principy sociálního prospěchu naplňujeme?

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby ze znevýhodněných skupin, podporujeme je, vzděláváme a zapojujeme do rozhodování o chodu podniku

Zaměstnáváme osoby z tzv. znevýhodněných skupin, zejména osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Zavázali jsme se zaměstnávat alespoň 30 % těchto osob mezi našimi zaměstnanci, pracuje jich u nás ale více – v roce 2018 tvořili 67 % našich kolegů (tj. 67 % přepočtených úvazků). Jsme malý podnik, kde se svými kolegy komunikujeme, pravidelně se scházíme a dáváme jim možnost vyjadřovat názory na chod podniku.

Díky spolupráci s jinými sociálními podniky v našem regionu dokážeme našim zaměstnancům zajistit psychosociální podporu, využít mohou i dalších služeb našich spřátelených podniků (např. podporované bydlení či sociální služby Domova sv. Anežky). Zapojujeme se i do různých projektů našich partnerských podniků, v jejichž rámci mohou naši zaměstnanci absolvovat různé kurzy zaměřené na profesní i osobnostní rozvoj.

Jaké principy ekonomického prospěchu naplňujeme?

Více než 51 % případného zisku reinvestujeme do rozvoje našeho sociálního podniku, tržby z prodeje našich výrobků a služeb tvoří minimálně 30 % našich výnosů

Na svou činnost si chceme vydělávat sami. Minimální hranice, ke které jsme se zavázali, je 30% podíl našich tržeb na celkových výnosech, v roce 2018 jsme ale byli zcela soběstační – tržby za naše produkty a služby tvořily 100 % našich výnosů.

Pokud se nám na konci roku daří dosáhnout kladného hospodářského výsledku, reinvestujeme případný zisk v plné výši do dalšího rozvoje naší činnosti, zejména do nákupu nových technologií, které nám umožní rozvíjet portfolio našich výrobků a služeb a zároveň otevřít nová pracovní místa pro další osoby s postižením či jiným druhem znevýhodnění a rozvíjet ekologicky odpovědný rozměr naší produkce.

Jsme manažersky i hospodářsky nezávislí na externím řízení, nemáme externího vlastníka. Máme své vlastní vedení, vedeme oddělené hospodaření.

Jaké principy environmentálního prospěchu naplňujeme?

Používáme recyklovatelný materiál, podporujeme jeho opakované využití a cílíme na místní trh

Při své činnosti se snažíme být ohleduplní k životnímu prostředí, využíváme k tomu zejména tři přístupy:

  1. Přednostní zpracování ekologického, recyklovatelného materiálu – nabízíme kartonové krabice a papírové palety, kartonové proklady a výplň.
  2. Podpora recyklace obalových materiálů – klientům pomáháme zpracovat použité krabice na kartonovou střiž, tj. ekologický výplňový materiál.
  3. Orientace na místní trh – své výrobky a služby cílíme zejména na zákazníky z našeho regionu, eliminujeme tím dopravu na delší vzdálenosti a snižujeme uhlíkovou stopu své produkce.

Jaké principy místního prospěchu naplňujeme?

Orientujeme se na zaměstnávání místních obyvatel a místní trh

Zřizujeme pracovní místa pro osoby s postižením či sociálním znevýhodněním, které obtížně hledají v místě svého bydliště jiné pracovní uplatnění. Chceme tím podporovat jak sociální integraci těchto lidí a jejich nezávislost, ale i přispívat k rozvoji místní ekonomiky. S ohledem na místní ekonomiku také navazujeme dlouhodobé odběratelsko-dodavatelské vztahy v našem regionu a necílíme na širší (republikový ap.) trh.